Kalendarz na rok szkolny 2022/2023

DODATKOWE DNI WOLNE:

31.10.2022r., 02.11.2022r., 02.05.2023r.,  04.05.2023r., 05.05.2023r., 08.05.2023r., 09.05.2023r.  09.06.2023r.

DataWydarzenie
01.09.2022r.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 dla klas SP i LO
07.09.2022r.Zebrania z rodzicami SP
08.09.2022r.Zebrania z rodzicami  LO
14.09.2022r.Rada Pedagogiczna – przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły
14.10.2022r.Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
21.12.2022r.Propozycja ocen niedostatecznych/nieklasyfikowanych  za I semestr kl. LO, SP
23-31.12.2022r.Zimowa przerwa świąteczna
12.01.2023r.Propozycje ocen semestralnych klasy LO, SP
18.01.2023r.Wystawianie ocen semestralnych klasy LO, SP
19.01.2023r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna  za semestr I klasy LO, SP
20.01.2023r.Rozpoczęcie II semestru
24.01.2023r.Zebrania z rodzicami SP
25.01.2023r.Zebrania z rodzicami LO
26.01.2023r.Rada Pedagogiczna plenarna
13-26.02.2023r.Ferie zimowe
04.04.2023r.Propozycja ocen niedostatecznych/nieklasyfikowanych końcowych dla klas IV LO
06-11.04.2023r.            Wiosenna przerwa świąteczna
18.04.2023r.Propozycja ocen końcowych dla klas IV LO
24.04.2023r.Wystawienie ocen końcowych dla klas IV LO
25.04.2023r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas IV LO
28.04.2023r.Zakończenie roku szkolnego dla klas IV LO
04-23.05.2023r.Egzamin maturalny
04.05, 05.05, 08.05, 09.05.2023r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych (4 dni – ze względu na egzamin maturalny)
23-25.05.2023r.Egzamin Ósmoklasisty
29.05.2023r.Propozycja ocen niedostatecznych/nieklasyfikowanych końcowych dla klas LO, SP
30.05.2023r.Zebrania z rodzicami  SP
31.05.2023r.Zebranie z rodzicami  LO
12.06.2023r.Propozycja ocen końcowych klasy LO, SP
16.06.2023r.Wystawianie ocen końcowych klasy LO, SP
19.06.2023r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klasy LO, SP
23.06.2023r.Zakończenie Roku Szkolnego dla klas LO, SP
27.06.2023r.Rada Pedagogiczna plenarna
Skip to content