Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 5 w Płocku

w roku szkolnym 2022_2023

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

  • Pani Agnieszka Zabielska (5S) – Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Pani Agnieszka Brywczyńska (2LC)– Sekretarz
  • Pani Sylwia Sulkowska (5A) – Skarbnik

Członkowie Rady Rodziców:

  • Pani Marta Borycka (3E)
  • Pani Joanna Rycharska (5C)
  • Pani Anna Jędrej-Stobiecka (4LB)

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

  • Pani Ewa Cieszewska (4LA)
  • Pani Agnieszka Robak-Dobies (2LB)
  • Pani Anna Walasik (3C)

 Regulamin Rady Rodziców

Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 5 w Płocku w roku szkolnym 2022/2023:

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW wynosi 50 zł od ucznia.

Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko, składka za pierwsze dziecko wynosi 50 zł, za drugie dziecko 25 zł, a każde kolejne dziecko jest zwolnione ze składki. Pieniądze należy wpłacić do wychowawcy klasy.

Skip to content