Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 5 w Płocku

w roku szkolnym 2023/2024

      PREZYDIUM RADY RODZICÓW

  1. Pani  Agnieszka Zabielska (6S) Przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Pani Marta Borycka (6A) sekretarz
  3. Pan Marcin Jelec (2LC) skarbnik
  4. Pani Emilia Jędrzejewska (1E) członek
  5. Pani Katarzyna Tomińska (3LA) członek
  6. Pan Michał Kisio (2F)  członek

      KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

  1. Pani Agnieszka Rosińska (6C)
  2. Pani Jolanta Mikołajewska (7C)
  3. Pan Marcin Michalski (4C) 

 Regulamin Rady Rodziców

Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 5 w Płocku w roku szkolnym 2023/2024:

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW wynosi 50 zł od ucznia.

Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko, składka za pierwsze dziecko wynosi 50 zł, za drugie dziecko 25 zł, a każde kolejne dziecko jest zwolnione ze składki. Pieniądze należy wpłacić do wychowawcy klasy.

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko dziecka, klasa

Numer konta Rady Rodziców:

15 2030 0045 1110 0000 0015 9400 BNP PARIBAS

Skip to content