III Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Szkoła Podstawowa nr 8 w Płocku zaprasza na odbywający się pod patronatem merytorycznym Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia – III Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

REGULAMIN KONKURSU

III Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

I. Organizator

Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z miasta Płocka i powiatu płockiego.

II. Cel konkursu

 1. Wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie
 2. Prezentowanie dorobku artystycznego solistów,
 3. Popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci i młodzieży,
 4. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu,
 5. Odkrywanie talentów muzycznych.

III. Kategorie wiekowe

 • Kategoria I – uczniowie klas I – III
 • Kategoria II – uczniowie klas IV – VI
 • Kategoria III – uczniowie klas VII – VIII

IV. Warunki uczestnictwa

 1. Szkoła może zgłosić do konkursu po jednej osobie w danej kategorii wiekowej,
 2. Uczestnik prezentuje jeden utwór wyłącznie w języku polskim o dowolnej tematyce,
 3. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu nagłaśniającego, pianina.

V. Kryteria oceny jury

Jury konkursu dokona oceny prezentacji uczestników kierując się następującymi kryteriami:

 • doborem repertuaru dostosowanym do predyspozycji wokalnych uczestnika,
 • intonacją, interpretacją, dykcją,
 • ogólnym wrażeniem artystycznym,
 • werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

VI. Nagrody

Organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich uczestników i nagrody rzeczowe dla laureatów. Jury może przyznać nagrodę Grand Prix.

VII. Terminy

 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie opiekunowie przesyłają w terminie do dnia 26 maja 2023 r. na adres: konkurs@zs5plock.onmicrosoft.com
 2. Konkurs odbędzie się 31 maja 2023 r. o godzinie 9.00

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Aleksandra Macieszy w Płocku ul. gen. T. Kutrzeby 2A, 09 – 410 Płock

Tel.: (024) 364 78 10

Wszelkich informacji udziela nauczyciel muzyki Pani Bożena Tyburska (tel.: 727 937 712)

Skip to content