OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 W naszej szkole masz możliwość zdobywania wiedzy!  Rozwijania swoich pasji!  Decydowania o swojej przyszłości!

Na rok szkolny 2024/2025, w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Macieszy w Zespole Szkół nr 5  w Płocku oferuje nabór do klasy psychologiczno-pedagogicznej.

I LA – PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej:

 • język polski
 • biologia
 • język angielski
 • drugi język obcy:  język niemiecki.

Masz w sobie dużo empatii i wrażliwości?

Twoją pasją jest pomoc innym?

Przedmiot dodatkowy: „Warsztaty Młodego Psychologa” klasa 1 i 2 LO.

Projekt praktyk pedagogicznych w ramach innowacji „Starszy Brat, Starsza Siostra”.

Dysponujemy: 

Dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi i komputerowymi, stałymi łączami internetowymi, nowoczesnymi, pełnowymiarowymi salami gimnastycznymi, siłowniami, salami fitness, kompleksem boisk sportowych, biblioteką, czytelniami, internetowym centrum informacji multimedialnej, salami audiowizualnymi, świetlicą oraz stołówką szkolną.
Pracujemy w systemie jednozmianowym.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach 8.00 – 15.35.

Naszym uczniom oferujemy: 

 • doświadczoną i przyjazną kadrę,
 • staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych,
 • udział uczniów w olimpiadach i konkursach,
 • poszerzanie wiedzy o świecie poprzez udział w wycieczkach edukacyjnych krajowych i zagranicznych,
 • aktywny udział w życiu miasta poprzez uczestnictwo w wystawach, wernisażach i współpracę z instytucjami kultury, sztuki i nauki,
 • w ramach profilowanej klasy szkoła współpracuje m.in. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Płocku,
 • indywidualizację procesu nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • uczestnictwo w zajęciach i wykładach na uczelniach wyższych,
 • rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych,
 • doradztwo zawodowe i opiekę psychologiczno-pedagogiczną,
 • opiekę stomatologiczną i pielęgniarską.

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w proponowanej ofercie na rok szkolny 2024/2025.

Zapraszamy na stronę naborową: Rekrutacja (nabory.pl)

Skip to content