OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

1LA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, biologia, język angielski
1LB GAMINGOWA
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, informatyka, język angielski
 
1LC MEDIALNO-SPOŁECZNA
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język angielski, język polski, historia

VII LO znajduje się wśród najlepszych liceów w województwie mazowieckim w rankingu ,,PERSPEKTYWY 2022”

Dysponujemy: dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi i komputerowymi, stałymi łączami internetowymi, nowoczesnymi, pełnowymiarowymi salami gimnastycznymi, siłowniami, salami fitness, kompleksem boisk sportowych, biblioteką, czytelniami, internetowym centrum informacji multimedialnej, salami audiowizualnymi, świetlicą oraz stołówką szkolną.

Pracujemy w systemie jednozmianowym w godzinach 8.00-15.35!

NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY:

– doświadczoną i przyjazną kadrę, 
– udział w olimpiadach i konkursach,   
– staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych,  
– uczestnictwo w zajęciach i wykładach na uczelniach wyższych,
– poszerzanie wiedzy o świecie poprzez udział w wycieczkach edukacyjnych krajowych i zagranicznych,
– aktywny udział w życiu miasta poprzez uczestnictwo w wystawach, wernisażach i współpracę z instytucjami kultury, sztuki i nauki,
– indywidualizację procesu nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych,      
– rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych,  
– doradztwo zawodowe, opiekę psychologiczno-pedagogiczną,          
– opiekę stomatologiczną i pielęgniarską.  

W naszej szkole masz możliwość zdobywania wiedzy! Rozwijania swoich pasji! Decydowania o swojej przyszłości!

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w proponowanej ofercie klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Skip to content