Płocka szansa edukacyjna

Szczegółowe informację dotyczące Płockiej szansy edukacyjnej znajdują się na stronie Zarządu Jednostek Oświatowych www.zjoplock.pl

Stypendia pod nazwą Płocka szansa edukacyjna przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – dochód poniżej 3.400 zł BRUTTO miesięcznie na osobę w rodzinie oraz osiągającym dobre wyniki nauczania. Wnioski o przyznanie stypendium Płockiej szansy edukacyjnej można składać w szkołach po zakończeniu semestru w terminach odpowiednio do 5 dnia lutego lub w czerwcu do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w każdym roku.

Szczegółowe informacje;

Zarząd Jednostek Oświatowych – Płocka szansa edukacyjna (zjoplock.pl)

Dokumenty do pobrania:

Zarząd Jednostek Oświatowych – Dokumenty – Stypendia Płocka szansa edukacyjna (zjoplock.pl)

Termin składnia do 6.02.2023 włącznie.

Skip to content